İyi Bir Akademik Gelişim İçin

İyi Bir Akademik Rehberlik Gerekir

Her öğrencinin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Öğrencilerin ilgi, yetenek, başarı ile ilgili motivasyonu onların okul başarısını etkilemektedir. Aynı motivasyon bireylerin yaşam becerilerini de etkilemektedir. Bu kapsamda sunulan rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

Safa Okullarında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olacak rehberlik hizmetleri hem psikolojik hem de akademik rehberlik olarak iki kısımda ele alınır.

"Öğrencilerin keşfetme yolculuğunda onlara yoldaşlık etmektir. "

"Hedeflerine yürürken; istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen ve ulaşmak istedikleri yere onları ulaştıran profesyonel bir süreçtir."