Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması; kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Özel Safa Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

- Gizlilik

- İşbirliği

- Süreklilik

- Güven

- Gönüllülük

- Kişi haklarına saygı

- Bireysel farklılıklara saygı

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

- Öğrenci Görüşmeleri

- Veli Görüşmeleri

- Öğretmen Görüşmeleri

- Seminerler

- Sınıf Mentörlük

- Uygulamaları

- Motivasyon Toplantıları

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerimizin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencilerimizi tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmelerimiz üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

- Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,

- Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

- Öğretmenlerimizin ve velilerimizin isteğiyle. Grup Görüşmeleri: Öğrencilerimizin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzenlemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik çalışmalarının uygulanması esasına dayanır.

Grup Görüşmeleri:

Öğrencilerimizin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzenlemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik çalışmalarının uygulanması esasına dayanır.

Öğretmen Görüşmeleri :

Psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz belirli aralıklarla tüm öğretmenlerimizle öğrencilerimizin çok yönlü ele alındığı rehberlik merkezli toplantılar yapmaktadır.

 

SEMİNERLER   UYGULANAN ENVANTERLER

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirici seminer çalışmaları düzenlenmektedir. Öğrenci-veli-okul işbirliğini hedefleyen

- Veli çalıştayları,

- Aile içi iletişim,

- Verimli ders çalışma,

- Sınav kaygısı, Motivasyon,

- Ergenlik ve hijyen,

- Teknoloji bağımlılığı…

vb. konularda seminerler düzenlenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

   

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici testler uygulanarak, velilerle gerekli sonuçları paylaşılır, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılır.

- Peabody Kelime Anlama Testi

- Burdon Dikkat Testi

- Catell 2A Zeka Testi

- Porteus Labirentler Testi

- Kent Egy Testi

- Louıssa Dus Psikanalitik Hikayeler Testi

- Aile Değerlendirme Ölçeği

- Beier cümle Tamamlama Testi A Formu

- Çoklu Zeka Envanteri

- Holland Mesleki Tercih Envanteri

- Kime Göre Ben Neyim

- Sınav Kaygısı Ölçeği

- Problem Tarama Envanteri

- Rathus Atılganlık Envanteri -Sosyometri