Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini sağlayarak, problemler ile baş edebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal olarak sağlıklı, farkındalık sahibi ve kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından ilkokul öğrencilerimize kişisel – sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik alanında destek verilmekte ve yapılan tüm çalışmalarda öğrencilerimizin yaş ve gelişim dönemi özellikleri ile bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır. Rehber Öğretmenimiz tarafından sınıf öğretmenlerimizle işbirliği içinde eğitim – öğretim yılı içerisinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan bireysel çalışmalardır. Yapılan bu çalışmalarda öğrencinin okula adaptasyon sürecinin sağlıklı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenir.

Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik öğrenciden gelen talep (gönüllülük) ya da diğer kişiler tarafından (aile, öğretmen) yönlendirmeler neticesinde yapılan planlı ya da plansız görüşmelerdir. Bu görüşmeler psikolojik danışma ve rehberlik ilke ve yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Bireyi Tanıma Çalışmaları: Öğrencilere yönelik bireysel olarak genel yetenek, ilgi testleri ve projektif testler uygulanır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi işbirliğinde gerekli çalışmalar yapılır. Bu doğrultuda uygulanan envanterler;

 • · Kendimi Tanıyorum
 • · Bana Kendini Anlat
 • · Beier Cümle Tamamlama Testi
 • · Sınav Kaygısı Envanteri
 • · Öğrenme Stilleri Envanteri ·
   

Çoklu Zekâ Envanteri Grup Rehberliği: Rehberlik ders saatleri içerisinde öğrencilerin grup halinde etkileşimlerini arttırmak ve kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek adına gelişim dönemlerine uygun olarak yapılan etkinliklerdir. Aynı zamanda rehberlik ders saatlerinin dışında da farklı istek ve ihtiyaçlara yönelik olarak grup çalışmaları yapılmaktadır.

Kişisel – Sosyal Rehberlik: Öğrencilerimizin kendilerini tanımasına, keşfetmesine ve anlamasına yardımcı olmak adına yapılan çalışmalardır. Kişisel – sosyal rehberlik alanında öğrencilerimizle özgüven geliştirme, özsaygı geliştirme, ilgi ve yeteneklerini fark etme, iletişim becerilerini geliştirme, kaygıyla baş etme becerilerini geliştirme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirme, amaç belirleme, plan yapma ve uygulama becerileri kazandırılmaktır.

Öğretmen Görüşmeleri: Öğrencilerimizin eğitim – öğretim sürecinde ders içi ve ders dışı gözlemlenen tutum ve davranışları, akademik durumu, görev ve sorumlulukları ile ilgili sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerdir.

Mesleki Rehberlik: Öğrencilerimizin gelecekte yönelebilecekleri alan ve meslekleri tanımalarına ve bu yönde kendilerini keşfederek doğru kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla etkinlikler ve bilgilendirici sunumlar yapılmaktadır.

Aile Görüşmeleri: Eğitim sürecinin tam ve doğru bir şekilde ilerleyebilmesi için aile temel bileşenlerdendir. Bu doğrultuda ailelerimizle çocukla nasıl iletişim kurulmalı, etkili iletişim, kurallar – sınırlar, mahremiyet eğitimi, sanal oyunlar, teknoloji kullanımı, akademik düzey ve bunu etkileyen faktörler gibi birçok konuda görüşmeler yapılmaktadır.

Eğitsel Rehberlik: Öğrencilerimizin öncelikle öğrenme süreçleri ile ilgili olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesi hedeflenmektedir. Eğitsel rehberlik alanında öğrencilerimizle geleceğe yönelik hedef belirleme ve bu hedefler doğrultusunda etkili ve verimli ders çalışma, zamanı etkili kullanma, boş zamanlarını verimli değerlendirme, dikkatini toplayabilme ve motivasyonu arttırma, sınav kaygısı ile başa çıkabilme gibi konularda bireysel ve grup rehberliği çalışmaları yapılmaktadır.

UYGULANAN TESTLER

 • PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ,
 • AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ),
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ,
 • BURDON DİKKAT TESTİ,
 • CATELL 2A ZEKA TESTİ,
 • FRANFURTER DİKKAT TESTİ,
 • GESSEL GELİŞİM TESTİ,
 • KİNDER ANGST TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ,
 • PORTEUS LABİRENTLER TESTİ,
 • SDÖT (SAYI DİZİSİ ÖĞRENME TESTİ), KENT EGY TESTİ,
 • FROSTİG GRLİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ
 • LOUISSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ
 • D10 MANZARA ÇİZİM TESTİ