*Okulumuz  dil eğitimine erken yaşlarda başlamanın bilincinde olarak İngilizce eğitimi temel eğitimle bütünleştirerek sunmaktadır ve okulumuzda 3 yaş itibariyle İngilizce öğretilmektedir. Erken yaşta dil eğitimi başlayan çocuklarda öğrenme şekli önemlidir. Bu yüzden bu yaş grubu öğrencilerin hayatı oyun üzerine kurulu olduğu için Safa Okullarında İngilizce eğitimi doğrudan  değil; oyun, şarkı, tekerlemelerle dolaylı yoldan öğretilir. Böylece çocuk yabancı dille tabiî bir ortamda karşı karşıya gelir, duyarak, görerek ve bizzat yaşayarak öğrenir.

*Öğretmenler, hareket, jest, mimik; uygun ipucu verme, resim ve şekillerle gösterme, şarkı söyleme, şiir okuma, karşılıklı konuşma gibi yolları kullanır. Yabancı dildeki sesleri duymaya alışan çocuklar bunları zamanla benimser. Öğretilen kelime ve cümlelerin çocukların günlük hayatından seçilmesi ilgiyi artırır. Böylece aktif olan öğrenci İngilizceye karşı daha ilgili ve birikimli olarak bir üst kademeye geçer.

 5. sınıflarda diğer çalışmalara ek olarak, drama yoluyla İngilizceyi pekiştirme ve öğretme, öğrenci motivasyonunu artırmada ve öğretime katkı boyutunda olumlu sonuçlar verir. Yabancı uyruklu öğretmenlerimizin de uygulamadaki destekleriyle  okuma, konuşma ve yazma becerileri büyük çoğunlukla hedeflenen düzeye ulaşır.

 6, 7 , 8. sınıflarda ve lise gruplarında öğrencilerimizin İngilizcedeki dört ana becerisi yükseltilir. Ek olarak, yabancı filmlerden ve  videolardan yararlanarak dinleme becerilerini geliştirme çabalarına destek verilir. Filmlerle ilgili tüm ders malzemesi bölüm öğretmenlerimiz tarafından üretilir.

 

1. YAZMA ( WRITTING) 

Derslerde özellikle main course (ana derslerde) yazı çalışmaları olur. Öğretmenlerimiz değişik tekniklerle, çocukların  sıkılmaması adına güzel ortamlar oluşturup, İngilizce müzikler eşliğinde  belli ders saatlerinde işledikleri ünite kelimeleri ile alakalı yazı çalışmaları yaptırır.

2. KONUŞMA ( SPEAKING)

İngilizce konuşma aktiviteleri native (yerli)  öğretmenlerimiz ile birlikte yapılmaktadır. Sınıf içerisinde 2'şer gruplar halinde ingilizce diyaloglar yapılmaktadır.Farklı topikler üzerinde İngilizce konuşmalar yapılır böylelikle öğrencilerimizin kendini İngilizce ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanır. 

3. OKUMA ( READING) 

Öğrencilerimize periyodik olarak dağıtılan İngilizce hikaye kitapları okuyup, İngilizce okuma becerileri geliştirirken, farklı dilde kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Buna ilave olarak okutulan hikayelerin çevirisi yapılmaktadır.

4. DİNLEME ( LISTENING )

Ana derslerimizde öğretmenlerimiz işledikleri ünite ile alakalı dinlemeler verip, öğrencilerin duyduklarını not almalarını istemektedirler ve bu teknikle çocukların zamanla herhangi bir kelimeyi doğru telaffuz edebilmelerine olanak sağlamaktadırlar.