*Yaşam Becerileri Atölyesinde öğrencilerimiz ;

- Kendilerine yetebilme, girişimcilik, basit tamirat işleri yapabilme, küçük ev aletleri kullanma, yemek kültürü, etkili ve doğru  iletişim kurma vb. yaşam becerilerini kazanırlar.

*Müzik Atölyesinde öğrencilerimizin;

-Ses üretme, ritim duygusu, dinleme-söyleme , müzik aleti  çalabilme becerileri gelişir.

*Görsel Sanatlar Atölyesinde;

-Resim, geleneksel türk sanatları( hat, tezhip, ebru sanatı, kilim dokumacılığı vb.), özgün baskı( linol) ,mozaik, vitray etkinlikleri yapılır.

*Mutfak Sanatları Atölyesinde öğrencilerimizin;

*Hijyen kurallarına uygun yiyecek hazırlama , israf etmeme bilinci sağlama, yemek sofrası kurabilme, yemek ve meyve tabağı hazırlama vb. gibi mutfak planlama beceri gelişir.

*Ahşap Atölyesinde öğrencilerimizin;

-Üç boyutlu ahşap ve metal ürünlerin tasarlanması ve üretimine yönelik, ahşap tasarımı ( oyuncak, maket, kukla yapımı vs.) ahşap oymacılığı, filografi ( çivi sanatı ) vb. uygulama alanlarında becerileri gelişir.

*Robotik Kodlama Atölyesi;

- Yeni bilgi ve teknolojileri üreten, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanmalarını geliştiren uygulamara yönelik becerilerin geliştirilmesi amacıyla; robotik kodlama, yazılım, üç boyutlu (3D) tasarım, grafik tasarım vb. uygulama alanlarına  dönük çalışmaları içeren atölyedir.